KONTAKTAI

g.kraukslyte@almalittera.lt (dėl knygų ir produktų)

g.kairyte@almalittera.lt (dėl TV laidos ir spektaklio)